Kasutustingimused

KASUTUSTINGIMUSED

-----

ÜLEVAADE

Seda veebisaiti haldab AEGAON OÜ. Veebisaidil kasutatav läbiv termin „meie“ viitab AEGAON OÜ-le. Aegaon Watches veebisait ja kogu selles sisalduv teave, vahendid ja teenused on mõeldud kasutamiseks teile kui kasutajale tingimusel, et olete nõustunud käesolevate terminite, tingimuste, eeskirjade ja teadetega.

Kui kasutate meie veebisaiti ja/või ostate meilt midagi, kohalduvad teile meie teenuse tingimused ja te nõustute järgima järgmisi tingimusi („Kasutustingimused“, „Tingimused“), sealhulgas nõustute järgima neid lisatingimusi ja ettekirjutusi, millele on siinkohal viidatud ja/või mis on hüperlingi kaudu kättesaadavad. Need kasutustingimused kehtivad kõigi veebisaidi kasutajate kohta, sealhulgas kasutajate kohta, kes veebisaidil käivad või on müüjad, kliendid, kaupmehed ja/või sisuloojad.

Enne meie veebisaidi vaatamist või kasutamist lugege hoolikalt läbi käesolevad kasutustingimused. Kui vaatate või kasutate ükskõik millist veebisaidi osa, nõustute sellega, et teile kohalduvad käesolevad kasutustingimused. Kui te ei nõustu kõigi nende kokkuleppeliste tingimustega, siis ei pruugi te veebisaidile ligi pääseda ega ühtegi teenust kasutada. Kui neid kasutustingimusi käsitatakse pakkumusena, on nõusolek sõnaselgelt piiratud käesolevate kasutustingimustega.

Kõigile uutele funktsioonidele või vahenditele, mis lisanduvad praegusesse poodi, kohaldatakse samuti kasutustingimusi. Kasutustingimuste kõige uuem versioon on sellel lehel igal ajal kättesaadav. Jätame endale õiguse uuendada, muuta või asendada mis tahes osa käesolevatest kasutustingimustest, avaldades värskendused ja/või muudatused meie veebisaidil. Teie kohustus on aeg-ajalt muudatusi lehel vaadata. Kui pärast muudatuste avaldamist jätkate veebisaidi kasutamist või vaatamist, arvestame, et olete nende muudatustega nõustunud.

Meie pood on majutatud Shopify Inc. Nad annavad meile veebipõhise e-kaubanduse platvormi, mis võimaldab meil müüa oma tooteid ja teenuseid teile.

1. OSA. VEEBIPOE TINGIMUSED

Kui nõustute nende kasutustingimustega, eeldame, et olete oma elukohariigis või elukohajärgses asukohas vähemalt täisealine või kui olete oma elukohariigis või elukohajärgses asukohas täisealine, siis olete andnud meile oma nõusoleku lubada kõigil oma alaealistel ülalpeetavatel seda saiti kasutada.
Teil ei ole lubatud kasutada meie tooteid ebaseaduslikul ega lubamatul eesmärgil ega teenuse kasutamisel rikkuda oma jurisdiktsiooni seadusi (sealhulgas autoriõiguse seadusi).
Te ei tohi edastada pahavara ega viiruseid ega ühtegi hävitava olemusega koodi.
Igasugune tingimuste rikkumine toob kaasa teie teenuste viivitamatu katkemise.

2. OSA. ÜLDTINGIMUSED

Me jätame endale õiguse keelduda igal ajal mis tahes põhjusel teenuse osutamisest.
Te saate aru, et teie andmeid (välja arvatud krediitkaarditeave) võib edastada krüpteerimata ning see võib hõlmata (a) edastamist eri võrkudesse ja (b) muudatusi, et viia andmed vastavusse ja kohandada võrkude või seadmete tehniliste nõuetega. Krediitkaarditeave krüpteeritakse alati võrgus ülekande ajal.
Te nõustute mitte reprodutseerida, dubleerida, kopeerida, müüa, edasi müüa või kasutada teenuse mis tahes osa, teenuse kasutamine või juurdepääsu teenusele või mis tahes kontakti veebisaidil, mille kaudu teenust osutatakse, ilma meie kirjaliku loata.
Käesolevas kokkuleppes kasutatud pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ja need ei piira ega mõjuta muul viisil neid tingimusi. 

3. OSA. TEABE TÄPSUS, TERVIKLIKKUS JA AJAKOHASUS

Me ei vastuta sellel veebisaidil kättesaadava teabe õigsuse, terviklikkuse või ajakohasuse eest. Selle veebisaidi sisu on esitatud ainult üldise teabe saamiseks ja sellele ei tohiks toetuda või kasutada seda ainsa otsuste tegemise alusena ilma esmaseid, täpsemaid, terviklikumaid ja ajakohasemaid teabeallikaid arvestamata. Veebisaidi sisu usaldamine on omal vastutusel.
See sait võib sisaldada teatavat ajaloolist teavet. Ajalooline teave ei ole tingimata ajakohane ja see kuvatakse ainult teiega seoses. Me jätame endale õiguse muuta igal ajal selle saidi sisu, kuid meil ei ole kohustust uuendada meie saidil olevat teavet. Te annate nõusoleku, et teie kohustus on jälgida meie saidil tehtud muudatusi.

4. OSA. TEENUSE MUUDATUSED JA HINNAD

Meie toodete hinnad võivad muutuda ilma ette teatamata.
Me jätame endale õiguse igal ajal muuta või katkestada teenuse (või selle osa või sisu) ilma ette teatamata igal ajal.
Me ei vastuta teie ega kolmanda isiku ees teenuse muutmise, hinnamuutuse, peatamise või katkestamise eest.

5. OSA. TOOTED VÕI TEENUSED (kui on kohaldatav)

Teatavad tooted või teenused võivad olla erandlikult kättesaadavad ainult veebisaidil. Neid tooteid või teenuseid võib olla piiratud kogus ja nende tagastamine või vahetamine toimub ainult meie tagastuspõhimõtete kohaselt.
Oleme teinud kõik endast oleneva, et näidata võimalikult täpselt meie kauplustes olevate toodete värve ja pilte. Me ei saa tagada, et mis tahes värvi kuvamine teie arvuti ekraanil on täpne.
Jätame endale õiguse piirata meie toodete või teenuste müüki mis tahes isikule, geograafilisse piirkonda või jurisdiktsiooni, kuid ei ole kohustatud seda tegema. Me võime seda õigust kasutada üksikjuhtumite kaupa. Jätame endale õiguse piirata oma pakutavate toodete või teenuste koguseid. Kõik toodete kirjeldused või hinnad võivad muutuda igal ajal ette teatamata meie äranägemisel. Jätame endale õiguse igal ajal mis tahes toode sortimendist välja arvata. Sellel veebisaidil tehtud mis tahes pakkumus mis tahes tootele või teenusele on kehtetu, kui see on keelatud.
Me ei garanteeri, et teie ostetud või saadud toodete, teenuste, teabe või muu kauba kvaliteet vastab teie ootustele või et kõik teenuses esinevad vead parandatakse.

6. OSA. ARVE- JA RAAMATUPIDAMISTEABE TÄPSUS

Jätame endale õiguse keelduda mis tahes tellimusest, mille te meile esitate. Me võime oma äranägemise järgi piirata või tühistada koguseid, mis on ostetud inimese, leibkonna või tellimuse kohta. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mis on tehtud sama kliendikonto poolt või alt, sama krediitkaardiga, ja/või tellimusi, mis kasutavad sama arveldus- ja/või saateaadressi. Juhul kui me muudame tellimust või tühistame selle, võime üritada sellest teile teatada e-kirja ja/või arveldusaadressi/telefoni teel, mille te andsite tellimuse esitamise ajal. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mille meie äranägemise kohaselt on esitanud vahendajad, edasimüüjad või turustajad.

Te nõustute esitama kehtiva, täieliku ja täpse ostu- ja kontoteabe kõigi meie poes tehtud ostude kohta. Te annate nõusoleku uuendada kohe oma kontot ja muud teavet, sealhulgas e-posti aadressi ja krediitkaardi numbrit ja aegumiskuupäeva, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja vajaduse korral teiega ühendust võtta.

Täpsema ülevaate saamiseks vaadake meie tagastuspõhimõtteid.

7. OSA. VALIKULISED VAHENDID

Me võime anda teile ligipääsu kolmanda isiku vahenditele, mida me ei jälgi ning mille üle meil puudub kontroll ja millega meil ei ole sisulist seost.
Te tunnistate ja nõustute, et me pakume juurdepääsu sellistele vahenditele "nagu on" ja "saadaval" ilma igasuguse garantii, kinnituste või tingimustega ja ilma igasuguse kinnituseta. Meil ei ole mingit vastutust, mis tulenevad või mis on seotud teie vabatahtliku kolmanda osapoole tööriistade kasutamisega.
Te kinnitate ja annate nõusoleku, et pakume juurdepääsu sellistele vahenditele põhimõttel „nii nagu on“ ja „juhul, kui on kättesaadav“ ilma igasuguse garantii, avalduse või tingimuste ja kinnituseta. Seoses kolmandate isikute valikuliste vahendite kasutamisega või kasutamisest tulenevalt ei kanna me mingit vastutust.
Me võime ka tulevikus pakkuda veebisaidi kaudu uusi teenuseid ja/või funktsioone (sealhulgas uute vahendite ja ressursside vabastamist). Selliste uute funktsioonide ja/või teenuste suhtes kohaldatakse ka käesolevaid teenusetingimusi.

8. JAGU-KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID

Me võime anda teile ligipääsu kolmanda isiku vahenditele, mida me ei jälgi ning mille üle meil puudub kontroll ja millega meil ei ole sisulist seost.
Te kinnitate ja annate nõusoleku, et pakume juurdepääsu sellistele vahenditele põhimõttel „nii nagu on“ ja „juhul, kui on kättesaadav“ ilma igasuguse garantii, avalduse või tingimuste ja kinnituseta. Seoses kolmandate isikute valikuliste vahendite kasutamisega või kasutamisest tulenevalt ei kanna me mingit vastutust.
Veebisaidil pakutavate valikuliste vahendite kasutamine on täielikult omal vastutusel ja omal äranägemisel ning peate kinnitama, et olete tutvunud ja nõustute vahendite kohta käivate kolmandast isikust pakkuja(te) tingimustega. Samuti võime tulevikus pakkuda veebisaidil uusi teenuseid ja/või funktsioone (sh avaldada uusi vahendeid ja ressursse). Selliste uute funktsioonide ja/või teenuste kohta kehtivad samuti käesolevad kasutustingimused.

9. OSA. KASUTAJA MÄRKUSED, TAGASISIDE JA MUUD TAOTLUSED

Kui saadate meie palvel eritaotluseid (näiteks võistluste sissekanded) või ilma meie palveta loovaid ideid, soovitusi, ettepanekuid, plaane või muid materjale kas veebis, e-posti teel, tavaposti teel või muul viisil (edaspidi: kommentaarid), annate nõusoleku, et me võime igal ajal ilma piiranguteta toimetada, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul viisil mis tahes andmekandjal kasutada mis tahes meile edastatud kommentaare. Meil ei ole mingit kohustust (1) hoida saladuses kõiki kommentaare, (2) maksta kommentaaride eest hüvitist või (3) vastata mis tahes kommentaaridele.
Me võime jälgida, toimetada või eemaldada sisu, mida me oma äranägemisel peame ebaseaduslikuks, solvavaks, ähvardavaks, laimavaks, pornograafiliseks, ebamääraseks või muul moel ebasobivaks või mis rikub mis tahes poole intellektuaalset omandit või käesolevaid kasutustingimusi, kuid ei ole kohustatud seda tegema.
Annate nõusoleku, et teie kommentaarid ei riku kolmanda isiku õigusi, sealhulgas autoriõigust, kaubamärki, privaatsust, isikut või muud isiklikku või varalist õigust. Lisaks nõustute, et teie kommentaarid ei sisalda salajasi ega muul viisil ebaseaduslikke, kuritahtlikke või ebamääraseid materjale ega arvutiviiruseid või muud pahavara, mis võib mis tahes viisil mõjutada teenust või sellega seotud veebisaidi toimimist. Te ei tohi kasutada vale e-posti aadressi, esineda kellegi teise ja mitte teie endina või muul viisil meid või kolmandaid isikuid eksitada mis tahes kommentaaride päritolus. Te vastutate ainuisikuliselt kõigi teie esitatud kommentaaride ja nende õigsuse eest. Me ei võta endale mingit vastutust teie või kolmanda isiku postitatud kommentaaride eest.

10. OSA. ISIKUANDMED

Isikuandmete edastamist poe kaudu reguleerivad meie privaatsuspõhimõtted. Vaadake privaatsuspõhimõtteid.
AEGAON OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, AEGAON OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-ile.”

11. OSA. VEAD, EBATÄPSUSED JA PUUDUSED

Mõnikord võib meie veebisaidil olev või teenusega seotud teave sisaldada tüpograafilisi vigu, ebatäpsusi või puudusi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hinnakujunduse, reklaamide, pakkumuste, toodete saatmise tasude, tarneaegade ja kättesaadavusega. Meil on õigus igal ajal ette teatamata (sh pärast tellimuse esitamist) parandada mis tahes vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või uuendada teavet või tühistada tellimusi, kui teenuse või mis tahes seotud veebisaidi andmed on ebaõiged.
Me ei võta endale kohustust ajakohastada, parandada või selgitada teenuses või mis tahes seotud veebisaidil sisalduvat teavet, sealhulgas teavet hinnakujunduse kohta, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutud. Teenuses või mis tahes seotud veebisaidil ei märgita uuendamise või värskendamise kuupäevi, kui kogu teenuses või mis tahes seotud veebisaidil sisalduv teave on muudetud või ajakohastatud.

12. OSA. KEELATUD KASUTUSALAD

Lisaks kasutustingimustes sätestatud muudele keeldudele on teil keelatud kasutada veebisaiti või selle sisu a) mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil; b) paluda teistelt ebaseaduslikke tegusid või neis osaleda; (c) rikkuda mis tahes rahvusvahelisi, föderaal-, piirkondlikke või riigi eeskirju, reegleid, seadusi või kohalikke määruseid; (d) rikkuda meie või teiste isikute intellektuaalomandi õigusi; (e) soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, etnilise päritolu, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude tõttu ahistada, kuritarvitada, solvata, väärkohelda, hirmutada või diskrimineerida; f) esitada valet või eksitavat teavet; (g) üles laadida või edastada viiruseid või muud tüüpi pahatahtlikke koode, mida kasutatakse või mida võib mingil viisil kasutada nii, et see mõjutab teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, teiste veebisaitide või interneti funktsionaalsust või toimimist; (h) koguda või jälgida teiste isikuandmeid; (i) postitada rämpsposti, püüda ja kahjustada andmeid, kasutada ettekäändeid, varastada, indekseerida või kopeerida andmeid; (j) mis tahes ebaõigel või ebamoraalsel eesmärgil; või (k) häirida või vältida teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, teiste veebisaitide või interneti turvaelemente. Jätame endale õiguse mis tahes keelatud kasutusala rikkumise eest lõpetada teie poolt teenuse või mis tahes seotud veebisaidi kasutamine.

13. OSA. GARANTIIDE VÄLISTAMINE; VASTUTUSE PIIRAMINE

Me ei garanteeri, kinnita ega taga, et meie teenuse kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline või vigadeta.
Me ei taga, et teenuse kasutamisest saadavad tulemused on täpsed või usaldusväärsed.
Te annate nõusoleku, et aeg-ajalt võime teenuse määramata ajaks eemaldada või teenuse tühistada teid teavitamata.
Te nõustute sõnaselgelt, et teenuse kasutamise või teenuse mittekasutamise eest vastutate ainuisikuliselt teie. Teenust ning kõiki teile teenuse kaudu edastatavaid tooteid ja teenuseid (välja arvatud juhul, kui me oleme sõnaselgelt märkinud) pakutakse teile kasutamiseks põhimõttel „nii nagu on“ ja „juhul, kui on kättesaadav“ ilma mis tahes otseste või kaudsete kinnituste, garantiide või tingimusteta, sealhulgas kõikide kaudsete garantiide või tingimusteta seoses kaubanduslikkuse, turustuskvaliteedi, sihtotstarbelise sobivuse, vastupidavuse, omandiõiguse ja rikkumatusega.
Ühelgi juhul ei vastuta AEGAON OÜ, meie juhid, ametnikud, töötajad, sidusettevõtted, esindajad, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenuseosutajad või litsentsiandjad mis tahes vigastuste, kahjude, nõuete või mis tahes otsese, kaudse, juhusliku, karistusliku, spetsiaalse või järgneva kahju eest, sealhulgas kaotatud kasumi, tulude, säästude ja andmete, asenduskulude või muude samalaadsete kahjude eest, olenemata sellest, kas need põhinevad kokkuleppel, õigusrikkumisel (sealhulgas hooletusel), rangel vastutusel või tulenevad muul viisil mis tahes teenuse või teenuse kaudu toodete soetamisest või mis tahes muust nõudest, mis on seotud mis tahes viisil teie poolt teenuse või toote kasutamisega, sealhulgas mis tahes sisulisest veast või puudulikkusest või mis tahes kaotusest või kahjustusest, mis on tekkinud postitatud, edastatud või muul viisil teenuses kättesaadavaks tehtud teenuse või sisu (või toote) kasutamise tagajärjel, isegi kui sellisest võimalusest on teavitatud. Kuna mõnes riigis või jurisdiktsioonis ei ole lubatud välistada või piirata vastutust põhjuslike või juhuslike kahjude eest, siis sellistes riikides või jurisdiktsioonides on meie vastutus piiratud seaduses lubatud ulatuses.

14. OSA. HÜVITAMINE

Te annate nõusoleku hüvitada kahjusid, kaitsta AEGAON OÜ ja meie emaettevõtet, filiaale, tütarettevõtteid, partnereid, ametnikke, juhte, esindajaid, töövõtjaid, litsentsiandjaid, teenuseosutajaid, alltöövõtjaid, tarnijaid, praktikante ja töötajaid, hoida neid kaitstuna mis tahes nõuetest või nõudmistest, sealhulgas mis tahes kolmanda isiku esitatud põhjendatud advokaaditasude eest, mis tulenevad käesolevate kasutustingimuste või neis viidatud kaasnevate dokumentide rikkumisest või mis tahes seaduse või kolmanda isiku õiguste rikkumisest või on tekkinud nendega seoses.

15. OSA. SÄTETE LAHUSUS

Juhul kui mõnda kasutustingimuste sätet peetakse ebaseaduslikuks, tühiseks või jõustamatuks, on selline säte siiski täitmisele pööratav täies ulatuses, mis on lubatud kohaldatava seadusega, ja täitmata jäetavat osa käsitletakse käesolevatest tingimustest lahus olevana. Selline määratletus ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja täitmisele pööratavust.

16. OSA. LÕPETAMINE

Poolte kohustused ja vastutus, mis on tekkinud enne kokkuleppe lõppemist, jäävad kehtima kokkuleppe lõpetamisel kõigil eesmärkidel.
Kasutustingimused kehtivad seni, kuni teie või meie ei lõpeta kokkulepet. Võite need kasutustingimused igal ajal lõpetada, kui teavitate meid, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada, või kui te lõpetate meie veebisaidi kasutamise.
Kui meie hinnangul te ei järgi või meil on mõjuvad põhjused uskuda, et te pole järginud mõnda käesolevate kasutustingimuste terminit või sätet, võime samuti igal ajal ilma ette teatamata selle kokkuleppe lõpetada ja te jääte vastutama kõigi kokkuleppe lõpetamise kuupäeva (k.a) seisuga tasumisele kuuluvate summade eest; ja/või võime teile seetõttu keelata juurdepääsu meie teenustele (või nende mis tahes osadele).

17. OSA. KOKKULEPPE TERVIKLIKKUS

Kui me ei kasuta kasutustingimustest tulenevat õigust või ei kohalda nende sätet, ei tähenda see sellisest õigusest või sättest loobumist.
Need kasutustingimused ning kõik meie veebisaidil olevad või teenusega seotud põhimõtted või reeglid kujutavad endast kogu teie ja meie vahel sõlmitud kokkulepet ja mõistmist ning reguleerivad teie poolt teenuse kasutamist, asendades teie ja meie vahelisi nii suulisi kui ka kirjalikke eelnevaid või praegu kehtivad kokkuleppeid, teateid ja ettepanekuid (sisaldades kasutustingimuste varasemaid versioone).
Ühtegi kasutustingimuste tõlgendamisel esinevat ebaselgust ei suunata nende koostajate vastu.

18. OSA. KOHALDATAV ÕIGUS

Nende kasutustingimuste ja kõikide eraldiseisvate lepingute suhtes, mille alusel me teile teenuseid pakume, kohaldatakse Eesti ja Euroopa Liidu õigust ning neid tõlgendatakse kooskõlas selle õigusega.

19. OSA. KASUTUSTINGIMUSTE MUUDATUSED

Kasutustingimuste kõige uuemat versiooni saate sellel lehel igal ajal vaadata.
Jätame endale õiguse oma äranägemisel uuendada, muuta või asendada mis tahes osa käesolevatest kasutustingimustest, avaldades värskendused ja muudatused meie veebisaidil. Teie kohustus on regulaarselt muudatusi meie veebisaidilt kontrollida. Kui pärast kasutustingimuste muudatuste avaldamist jätkate veebisaidi või teenuse kasutamist, arvestame, et olete nende muudatustega nõustunud.

20. OSA. KONTAKTANDMED

Küsimused kasutustingimuste kohta tuleks saata meile aadressil Hello@aegaon.com.

21. OSA. SAATMISE TEAVE

SAATMINE ÜLE MAAILMA 
HINNANGULISED TARNEAJAD

BALTIMAAD / 1-3 tööpäeva / Omniva pakiautomaat või kuller
SOOME /3-5 tööpäeva / DHL kuller
Ülejäänud EL /5-7 tööpäeva / DHL kuller
AMEERIKA ÜHENDRIIGID / 7-14 tööpäeva / DHL kuller
ÜLEJÄÄNUD MAAILM / 7-30 tööpäeva / DHL kuller

TARNE ON TASULINE, MAKSUMUS ARVUTATAKSE E-POE KASSAS

-Alates juunist 2023 ei kasuta AEGAON enam fulfillment service teenuseid. Kõik tellimused pakendatakse saatmiseks meie esinduspoes Tallinnas, Rotermanni 7. Palume tarneaja juures arvestada, et kullerid käivad meie juures pakke peale korjamas igal esmaspäeval, kolmapäval ja reedel umbes kell 15:00. 

Eesti, Läti ja Leedu piires on sul võimalik valida kõikide Omniva pakiautomaatide vahel ning soovikorral ka Omniva kuller.

-Igale poole mujale maailma toimetab tellimused kohale üksnes DHL kuller. Jah, see on küll pisut kallim teenus, kuid selle eest saame olla kindlad nii meie kui ka sina, et pakk jõuab alati ka kohale, õige inimeseni ja kiirelt.22. OSA. MAKSED JA VALUUTA

Meie praegused makserakenduse pakkujad on Paypal ja Maksekeskus ning kõik tehingud töödeldakse eurodes. Aktsepteerime nii krediitkaardimakseid kui ka makseid, mis on tehtud teie internetipangateenuste osutaja kaudu.

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:

  • Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay
  • Maksa hiljem lahendused: Indivy Slice 3, Liisi ID, Finora krediit
  • Visa/Mastercard kaardimaksed
  • Soome pangalingid: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
  • Läti pangalingid: Swedbank, SEB, Citadele ja Luminor
  • Leedu pangalingid: Swedbank, SEB ja Luminor

NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

TAGASTUSTINGIMUSED

Tagastamine
Meie tagastuspõhimõtteid kohaldatakse 14 päeva jooksul. Kui teie ostust möödub 14 päeva, ei saa me kahjuks teile raha tagastada ega kaubavahetust pakkuda.
Tagastamiseks peab toode olema samasuguses seisundis, nagu see oli teieni saabumisel. Samuti peab toode olema originaalpakendis.
Tagastamiseks on vajalik kviitung või ostukinnitus.

-Kauba tagastamise soovist tuleb esmalt teavitada kliendituge aadressil hello(at)aegaon.com
-Tagastamine on TASUTA üksnes pakiautomaadi vahendusel saadud kauba puhul, kasutades selleks tagastuskoodi, mille leiate kauba saabumisest teavitanud SMS-ist. 
-Kulleri vahendusel saabunud kauba tagastusega seonduvad kulud katab KLIENT, enne tagastamist tuleb sellest teavitada kliendituge aadressil hello(at)aegaon.com
-Kaupa võib ka tagastada ka esinduspoodi (Rotermanni 7, Tallinn) selle lahtiolekuaegadel.
-Kui saadate toote välja, peaksite kaaluma jälgitavat saatmisteenust või saatmiskindlustuse ostmist. Me ei garanteeri, et me teie tagastatud toote kätte saame.
-Kõikide e-poe ostude puhul on klientidel seadusest tulenev 14 päevane tagastusõigus.
-Kõikidele AEGAON käekelladele kehtib 2 aasta pikkune garantii alates ostukuupäevast.

Tagastamatud lisatooted
Kinkekaardid
Graveeringuga tooted
Lõhutud ja müügikõlbmatud tooted

Tagasimaksed (kui on kohaldatav)
Kui oleme teie tagastuse kätte saanud ja seda kontrollinud, saadame teile e-kirja, et teavitada teid tagastatud toote kättesaamisest. Samuti teavitame teid tagasimakse kinnitamisest või tagasilükkamisest.
Kui tagasimakse on heaks kiidetud, siis seda töödeldakse ja teie krediitkaardile või originaalmaksevahendile tagastatakse raha automaatselt seitsme tööpäeva jooksul.

Hilinenud või puuduolevad tagasimaksed (kui on kohaldatav)
Kui te pole veel tagasimakset saanud, kontrollige esmalt uuesti oma pangakontot.
Seejärel võtke ühendust oma krediitkaardiettevõttega, teie tagasimakse ametlikuks saatmiseks võib kuluda veidi aega.
Järgmisena võtke ühendust oma pangaga. Tagasimakse saatmisele eelneb sageli töötlemisaeg.
Kui olete kõik eespool nimetatu teinud ja te pole ikka veel tagasimakset saanud, võtke meiega ühendust aadressil hello(at)aegaon.com

Vahetamine (kui on kohaldatav)
Tooteid asendatakse ainult juhul, kui need on puudustega või kahjustatud. Kui teil on vaja toode sama toote vastu vahetada, saatke meile e-kiri aadressil hello(at)aegaon.com ja toimetage toode AEGAON esinduspoe aadressil , Rotermanni 7, 10111 Tallinn, Eesti.